Stowarzyszenie "Nowa Szansa"

Stowarzyszenie Nowa Szansa zostało utworzone w 2006 roku.

Jego głównym celem jest promowanie trzeźwego stylu życia.

Możemy pomóc osobom i rodzinom                           w zdrowieniu z szerzącego sie coraz bardziej  w naszym społeczeństwie problemu alkoholowego i towarzyszącemu mu zjawisku współ uzależnienia oraz innych uzależnień.